Chậu Đất Nung

20.000 140.000 

Kích thước:

7cm x7cm, 9cm x9cm, 11cm x12cm, 12cm x6cm, 13cm x7cm

15cm x19cm, 15cm x13cm, 18cm x16cm, 20cm x18cm

(đường kính miêng x chiều cao)

 

Support
Clear
SKU: N/A Category:

error: Content is protected !!